wróć

Małopolski Tele - Anioł

 

W dniu 17.09.2019 r. Miasto i Gmina Szczawnica  podpisała list intencyjny dotyczący przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu pn. ,,Małopolski Tele-Anioł”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Szczawnicy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych. W ramach projektu uczestnik może starać się o wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności), a także otrzyma bezpłatną opaskę na rękę, która umożliwi całodobowy kontakt ze specjalistami w celu wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o projekcie można otrzymać na stronie projektu: www.malopolska.pl/teleaniol

W celu udziału w projekcie należy wypełnić specjalny formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie internetowej projektu) i wysłać/ dostarczyć go zgodnie z bazą teleadresową.

Tagi