wróć
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Składanie deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.


 

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych a tym samym dbanie o czyste powietrze.


 

Deklarację można wypełnić:
– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód,
– wypełnioną wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica


 

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy, czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.


 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Link do strony na której można złożyć delkarację do CEEB: zone.gunb.gov.pl.


 

Informacji udziela również –Referat Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 18 2622203 w. 18

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji (.pdf)

 

Tagi