Obwieszczenie

Czwartek, 8 sierpnia 2019 Szczawnica, 08.08.2019 r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wtorek, 23 lipca 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 23 lipca 2019 r. do 13 sierpnia 2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości...

Petycja dotyczącą drogi na ul. Języki

Wtorek, 2 lipca 2019 Ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach w art. 9 ust. 2 przewiduje, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy), jest rozpatrywana przez ten organ.  Stanowisko wobec skarg, wniosków i petycji, rada gminy zajmuje na sesji, w drodze

INFORMACJA

INFORMACJA Poniedziałek, 1 lipca 2019