PORZĄDEK OBRAD

PORZĄDEK OBRAD Środa, 26 lutego 2020 P O R Z A D E K   O B R A D 

Porządek Obrad

Porządek Obrad Środa, 19 lutego 2020 PORZĄDEK  OBARD

Ogłoszenie

Wtorek, 18 lutego 2020 Szczawnica, 18 lutego 2020 r.      

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Piątek, 7 lutego 2020  Szczawnica, 6 luty 2020 r.