Obwieszczenie

Piątek, 1 lipca 2022 Szczawnica, dnia 30.06.2022 r.

Obwieszczenie

Czwartek, 30 czerwca 2022             Szczawnica, dnia 30.06.2022 r.

Ogłoszenie

Wtorek, 28 czerwca 2022 Szczawnica,  28 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Środa, 22 czerwca 2022 Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

Obwieszczenie

Wtorek, 21 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 21.06.2022 r.

Ogłoszenie

Wtorek, 14 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 14 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie

Poniedziałek, 13 czerwca 2022 Szczawnica, dnia 10.06.2022 r.