Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty.

Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Poniedziałek, 24 maja 2021 Porządek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 31 maja 2021 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica).

Porządek obrad sesji

Poniedziałek, 24 maja 2021 RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica Piątek, 21 maja 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty konkurs ofert w roku 2021. - szczegóły w zarządzeniu: