Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy

O B W I E S Z C Z E N I E

Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy, z dnia 11 września 2018 roku.

Miejska Komisja Wyborcza w Szczawnicy, podaje do publicznej wiadomości skład Komisji:


Przewodnicząca Komisji:       Ewa Mastalska
Zastępca Przewodniczącej:   Bogusława Pasek
Członkowie:
                                                  Irena Mastalska
                                                  Beata Morawa
                                                  Piotr Orkisz
                                                  Anna Pałka
                                                  Alina Słowik
                                                  Joanna Szczepaniak
                                                  Szymon Zachwieja
                            


Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń, pokój nr 001.


                                                                                                             Przewodnicząca
                                                                                                     Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                              w Szczawnicy

                                                                                                           (-) Ewa Mastalska

 

Tagi