Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Szczawnica, 13 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 13 sierpnia  2019 r. do 03 września  2019 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. Oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1.część działki ewid. nr 1220/15 o powierzchni ok. 0.0036 ha zabudowanej kioskiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 11 m2 położonym w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności  gospodarczej na okres 3 lat.

 

Tagi