Obwieszczenie o obwodach

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 11 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Jaworki: ul. Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie

Remiza OSP, Jaworki ul. Czarna Woda 2, 34-460 Szczawnica

2

Sołectwo Szlachtowa: ul. Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, Słona Młaka, Wspólna

Szkoła Podstawowa Nr 3, Szlachtowa ul. Jana Pawła II 25, 34-460 Szczawnica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miasto Szczawnica: ul. Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

Remiza OSP, ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

4

Miasto Szczawnica: ul. Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Miasto Szczawnica: al. 1 Maja, ul. Bereśnik, Połoniny, św. Krzyża, Osiedla: Dwudziestolecia, Połoniny

Dworek Gościnny, ul. Park Górny 7, 34-460 Szczawnica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Miasto Szczawnica: al. Parkowa, ul. Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Główna 116, 34-460 Szczawnica

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz NIEZGODA

 

 

Tagi