Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 28.11.2019

PORZĄDEK OBARD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 28 listopada 2019 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, sala posiedzeń.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza „Projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 2020 rok”.
4. Przyjęcie protokołu pokontrolnego.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi