Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,
z dnia 7 lutego 2020 roku

 

o miejscach na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku.

 

Stosownie do  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 roku poz. 684 i 1504), Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica:

 

1) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Czarna Woda w Jaworkach (naprzeciw remizy OSP),
2) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Łemkowskiej w Szlachtowej,
3) tablica ogłoszeń przy ul. Jana Pawła II w Szlachtowej,
4) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Cieśliska w Szlachtowej,
5) tablica ogłoszeń znajdująca się przy zbiegu ulic Sopotnickiej i Samorody w Szczawnicy,
6) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Szalaya w Szczawnicy (przed Urzędem Miasta i Gminy),
7) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Szalaya w Szczawnicy (rejon posesji nr 38 - 40),
8) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Św. Krzyża (powyżej budynku „Sanatorium Papiernik”),
9) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (naprzeciw budynku MOK),
10) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (na granicy Parku Dolnego),
11) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (przy zjeździe do ul. Nad Grajcarkiem),
12) tablica ogłoszeń znajdująca się przy ul. Głównej w Szczawnicy (na skrzyżowaniu z ul. Pod Sadami).

 

Plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane wyłącznie na specjalnie w tym celu wydzielonej i oznaczonej powierzchni każdej z tablic ogłoszeń wymienionych w punktach 1 – 12.

 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń, obwieszczenia jak wyżej podlegają ochronie i ich umyślne uszkodzenie lub usunięcie, lub też w inny sposób umyślne uniemożliwienie zaznajomienia się z takim ogłoszeniem podlega karze aresztu lub grzywny.


Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Grzegorz Niezgoda

 

Tagi