Regulamin Organizacyjny


Zarządzenie nr 120.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica   (skan, format .pdf  19,8MB)

 


Zarządzenie NR OW/24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  (do pobrania - skan, format .pdf)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  - Złącznik do Zarządzenia Burmistrza Szczawnicy nr OW/24/2009 Z dnia 8 lipca 2009r. (do pobrania - format .doc)

Struktura Organizacyjna Urzędu
   (do pobrania - format .doc)

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  - Złącznik do Zarządzenia Burmistrza Szczawnicy nr OW/24/2009 Z dnia 8 lipca 2009r.  (do pobrania - skan, format .pdf)

 

Akty zmieniające:

Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica   (do pobrania - skan, format .pdf)