Wiem kim będę

Celem projektu jest poprawa jakości transgranicznej edukacji na terenie Gminy Szczawnica oraz Miasta Spiska Bella poprzez transgraniczną wymianę dotychczasowych praktyk w zakresie nauczania doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego, co przyczynić się ma do opracowania programu uzupełniającego podstawę programową z doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego. Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów i uczennic do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia poprzez opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwinąć kompetencje w zakresie języka angielskiego.

 

W ramach projektu planuje się:

1. Utorzenie Centrum Edukacji Transgranicznej – pracowni multimedialnej, która zostanie wyposażona w meble, 16 stanowisk komputerowych i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
2. Realizację zajęć dydaktycznych w Szczawnicy oraz Spiskiej Belli z doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego.
3. Wyjazd edukacyjny do Krakowa na Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce - spotkanie Polskich i Słowackich uczniów w Krakowie
4. Opracowanie książki edukacyjnej - Książka przedstawiać będzie opracowany program nauczania doradztwa zawodowego, uczestników projektu oraz etapy projektu.
5. Spotkanie partnerów w Szczawnicy, na którym zostaną przedstawione efekty projektu edukacyjnego "Wiem kim będę", zostanie przedstawiona opracowana książka w formie prezentacji multimedialnej, uczniowie/uczennice Polscy oraz Słowaccy przedstawią efekty swojej pracy.

 

Budżet projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 44 216,49 €
Budżet Państwa - 2 600,97 €
Wkład własny MiG Szczawnica - 5 201,95 €
Razem budżet projektu: 52 019,41 €

 


 

REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE NR  0050.OW.40.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA z dnia 02 września 2019 roku w sprawie regulaminu rekrutacji uczniów do udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Wiem kim będę”  (.docx)

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU PN. „Wiem kim będę”   (.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu   (.docx)

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WIZERUNKU   (.doc)