wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Informacja

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 Wspólnota Mieszkaniowa 34-460 Szczawnica Os. Dwudziestolecia 1 oferuje do nabycia prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych realizowanych w ramach nadbudowy budynku ( III piętro).

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 118

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 118 Środa, 23 czerwca 2021 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 118 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:44

Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:44 Środa, 23 czerwca 2021 Plik word .doc do pobrania: Ostrzeżenia hydrologiczne nr O:44 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

czytaj wszystkie aktualności

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Poniedziałek, 14 września 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica Środa, 23 czerwca 2021 Komisja konkursowa w dniu 23 czerwca br., zaopiniowała wnioski o dotację na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2021. Spośród 4 ofert, terminowo złożonych na ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne określone szczegółowo w Zarządzeniu Burmistrza nr 0050.OW.22.2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Zarządzenie w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczawnica w 2021 roku

Piątek, 18 czerwca 2021 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.OW.22.2021 z dnia 21 maja 2021 roku. 2. Unieważnienie dotyczy obszaru współpracy “Działalność na rzecz osób w wieku

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje