wróć
czytaj wszystkie wydarzenia

Nowy Kierownik MGOPS Szczawnica

Piątek, 1 lipca 2022 Z dniem 1 lipca 2022r. Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica powołał Panią Monikę Czajkę na Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.

Ostrzeżenia meteo nr 142

Ostrzeżenia meteo nr 142 Piątek, 1 lipca 2022 Ostrzeżenia meteo nr 142 Plik word.doc do pobrania: Ostrzeżenia meteorologiczne nr 142 Udostępnienie w formie dosłownej. Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.

czytaj wszystkie aktualności

Obwieszczenie

Piątek, 1 lipca 2022 Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), informuję, że zostało wszczęte na wniosek, złożony w dniu 20.06.2022 r. Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o, al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, działającego przez pełnomocnika z Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „ADIR” Sp. z o.o.,25-127 Kielce, al. Na Stadion 50, postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Maćka zza Ławy w Szczawnicy obejmująca działki ewid. nr: 5351, 5352, 5353, 5366, 5447/3 z obr. 0001 m. Szczawnica oraz 665, 666, 669, 686 z obr. 0002 m. Szczawnica”.

Obwieszczenie

Czwartek, 30 czerwca 2022 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 tj. z pózn. zm.) informuję, że w dniu 30.06.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Budowa linii kablowej SN relacji ST TR przy ul. Aleja Wędkarzy w Krościenku nad Dunajcem do ST TR przy ul. Pod Sadami - zlokalizowanej na dz. ewid. nr 5579, 224/1, 5577, 5576, 2854, 5474/1, 2851/1 z obr. 0001 miasta Szczawnica:.

Ogłoszenie

Wtorek, 28 czerwca 2022 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

czytaj wszystkie wiadomości samorządowe

Zrealizowane w 2021 r.

Poniedziałek, 10 maja 2021  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021 | Zrealizowane Inwestycje 2021 r.   Inwestycja Przed Po Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Szczawnicy

Zrealizowane w 2020 r.

Piątek, 18 grudnia 2020  Zrealizowane inwestycje: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Zrealizowane Inwestycje 2020 r.   Inwestycja Przed Po W ramach projektu pt. "Uzdrowiska pogranicza polsko - słowackiego jako rozpozn

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy

Uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy Wtorek, 4 czerwca 2019 Plac zabaw utworzono w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”. Koszt realizacji inwestycji 193.533,00 zł w tym 158.553,00 zł dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej.

czytaj wszystkie zrealizowane inwestycje