wróć

Dane teleadresowe


Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy
ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
tel. (+48) 18 262 22 03, 18 262 24 62, 18 262 25 14, 18 262 23 63.
FAX: (+48) 18 262 25 30
e-mail: miasto@szczawnica.pl
e-mail: promocja@szczawnica.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:    /n1oefx6746/SkrytkaESP

 

Rachunki bankowe Miasta i Gminy Szczawnica:

UWAGA ! Od 1 września 2021 r. obowiązują nowe numery kont bankowych:

Pieniński Bank Spółdzielczy

1. Dochody: 60 8817 0000 0000 0589 2000 0070
(podatki, opłaty pozostałe należności)

 

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami: 39 8817 0000 0000 0589 2000 0060

3. Sumy depozytowe: 55 8817 0000 0000 0589 2000 0160
(wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

4. Budżet: 31 8817 0000 0000 0589 2000 0010
(dotacje, subwencje, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)

 

Miejski Ośrodek Kultury (kalendarze): 90 8817 0000 2001 0020 6040 0001

 

Inspektor Ochrony Danych
iod@szczawnica.pl
 

 

Czas Pracy
Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
- poniedziałek od godz. 9:00 do 17:00
- od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

 

>> Jak dojechać <<