wróć

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty

Zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty Wtorek, 28 kwietnia 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że od dnia 01.04.2020 r. nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek tej opłaty.

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Czwartek, 28 maja 2020 Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Zbliża się termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zbliża się termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Poniedziałek, 25 maja 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, iż zgodnie z art. 11'1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) w dniu 31 maja 2020 r. upływa termin wpłaty drugiej raty, za korzystanie z...

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”

Poniedziałek, 25 maja 2020 ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

Dopłaty dla rolników

Dopłaty dla rolników Poniedziałek, 25 maja 2020 Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca